PROSESSEN

Waister-prosessen trekker vannet ut av vått matavfall. Dette er mulig ved hjelp av patentert teknologi. Sluttproduktet fra waister er tørt, energirikt, enkelt å lagre og transportere.

From wet waste to pure energy

Det tørre sluttproduktet er ideelt for biogassproduksjon, med et biogasspotensial som er omtrent tre ganger høyere enn vått matavfall pr kg. Nitrogen og fosfor bevares i prosessen og forblir i det tørkede produktet. Dette gir råtnerest etter uttak av biogass verdi som gjødsel eller jordforbedring.

En alternativ bruk av sluttproduktet er som brennstoff i forbrenningsanlegg eller industrielle prosessovner. Brennverdien er i størrelsesorden 70% av brennverdien for kull.

Waister reduserer volum og vekt på matavfallet med 75 – 80%. Logistikk og håndtering forenkles som følge av omdanningen til et tørt, stabilt og bakteriefritt produkt. Dette gir bade miljøeffekt og kostnadsreduserende effekt.

Med waister blir håndtering av vått matavfall rent og luktfritt.