OM OSS

Waister er et selskap basert på en ide om å omdanne vått matavfall og matrester til et produkt for gjenbruk.

«From wet waste to pure energy»

For supermarked, restauranter og storkjøkken er vått matavfall en kostnad, det lukter, er grisete og tiltrekker seg insekter og skadedyr.

Alle former for logistikk relater til vått matavfall er intensive. Hyppig innhenting og behov for spesialkjøretøy er to elementer av det. Håndtering av en avfallsfraksjon som lukter er et annet.

I dag kjøres matavfall fortsatt i mange land til deponi, noe som bade representerer sløsing med ressurser og er en kilde til utslipp av drivhusgasser. Heldigvis infører mange land forbud mot denne type håndtering. Som alternativ benyttes ofte forbrenningsanlegg for å kunne gjenvinne energien, men vått matavfall har relativt lav brennverdi. For at matavfall skal inngå i en sirkulær økonomi kan energien gjenvinnes ved uttak av biogass, for deretter å bruke råtnerest som gjødsel eller jordforbedring.

Vår løsning, waister, reduserer kostnader, og gjør håndteringen av vått matavfall til en tørr og ren prosess. Dette muliggjør igjen en forenklet og mer kostnadseffektiv logistikk. Det gjenbrukbare produktet fra waister har en bennverdi på omtrent 70% av kull. Det er høyt biogasspotensial, og næringsstoffer som fosfor og nitrogen bevares i prosessen.