OM OSS

Waister er et selskap basert på en ide om å omdanne våte bi-produkter til produkter for gjenbruk i den sirkulære økonomien.

«From wet waste to pure energy»

For supermarkeder, restauranter og storkjøkken er vått matavfall en kostnad, det lukter, er grisete og tiltrekker seg insekter og skadedyr.

Alle former for logistikk relatert til vått matavfall er intensive. Hyppig innhenting og behov for spesialkjøretøyer er to elementer. Håndtering av en avfallsfraksjon som lukter er et tredje element.

I dag kjøres matavfall fortsatt i mange land til deponi, noe som bade representerer sløsing med ressurser og er en kilde til utslipp av skadelige drivhusgasser. Heldigvis innfører mange land forbud mot denne type håndtering. Som alternativ benyttes ofte forbrenningsanlegg for å kunne gjenvinne energien, men vått matavfall har relativt lav brennverdi. For at matavfall skal inngå i en sirkulær økonomi, kan energien gjenvinnes ved uttak av biogass, for deretter å bruke råtnerest som gjødsel eller jordforbedring.

Waister sin løsning reduserer kostnader og gjør håndteringen av vått matavfall til en tørr og ren prosess. Dette muliggjør igjen en forenklet og mer kostnadseffektiv logistikk. Det gjenbrukbare produktet fra Waister har en brennverdi på ca 70% av kull. Det har et høyt biogasspotensiale, og næringsstoffer som fosfor og nitrogen bevares i prosessen.